ഒരു രക്ഷിതാവാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഫലദായകവും സംതൃപ്തവുമായ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം. എന്നാൽ രക്ഷാകർതൃത്വം ഒരു എളുപ്പ ജോലിയാണെന്ന് കരുതരുത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എത്ര പ്രായമുള്ളവരായാലും, നിങ്ങളുടെ രക്ഷാകർതൃത്വം എന്ന ജോലി ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാകില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾപ്പോലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം സ്വതന്ത്ര നിലപാട് മറ്റുള്ളവരോട് കരുതൽ എന്നിവ ഉള്ളവരായി വളരാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം.

സ്നേഹനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ധാരാളം വാത്സല്യം നൽകുക. കുട്ടിക്കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി ശക്തമായ ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ഊഷ്മളമായ ഒരു സ്പർശനത്തിനോ ദയയുള്ള ഒരു വാക്കോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുവാണെന്ന് അറിയിക്കും. സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ ഇതാ:
  • പ്രോത്സാഹനവും അഭിനന്ദനവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആലിംഗനം, കവിളിൽ ഒരു ചുംബനം, അവരുടെ തോളിൽ ഊഷ്മളമായ ഒരു സ്പർശനം എന്നിവ നൽകുക.
  • നിങ്ങൾ അവരോട് അസ്വസ്ഥനാണെങ്കിലും, എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയുക.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിരുപാധികം സ്നേഹിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹം സമ്പാദിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നല്ലവരായി അഭിനയിക്കുന്നവരായി അവരെ നിങ്ങൾ മാറ്റരുത്. എന്തുതന്നെയായാലും നിങ്ങൾ അവരെ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുമെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുക.
  • ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അത്ലറ്റിക് ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം. അവർക്ക് സ്‌പോർട്‌സിൽ ശരിക്കും താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, അത് ശരിയാണെന്ന് അവരെ അറിയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒപ്പം അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്താൻ അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി ഒരു കായികതാരം ആകാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്.
  • അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ആളുകളുമായി ഊഷ്മളതയുണ്ടാകാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്.
 • കളിപ്പാട്ടങ്ങളേക്കാൾ അനുഭവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുക. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ രസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു രക്ഷിതാവിന് കഴിയുന്നത്ര സ്‌നേഹവും കരുതലും അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും കളിപ്പാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിയില്ല. പകരം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക—പാർക്കിൽ ഒരു ഐസ്‌ക്രീം കോൺ കഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഏതൊരു കളിപ്പാട്ടത്തേക്കാളും വളരെക്കാലം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മധുര സ്മരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
  • വെറും തറയിൽ കിടന്ന് ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്നത് പോലും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും ഒരു മികച്ച ബന്ധമുളവാക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ നേട്ടങ്ങൾക്കായി അവരെ അഭിനന്ദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കാനും സ്വയം നല്ലതായിരിക്കാനും അവരെ സഹായിക്കുക. അവർ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും അവരെ അറിയിക്കുക. അവർക്ക് സ്വന്തമായി ലോകത്തിന് പുറത്തായിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് സ്വതന്ത്രരോ സാഹസികതയോ ഉള്ളവരാകാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കില്ല.
  • കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ അതെന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുക.
  • നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സ്വാഭാവിക കഴിവുകളേക്കാൾ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെയും നല്ല പെരുമാറ്റത്തെയും പുകഴ്ത്തുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക ആക്കുക. കഠിനമായ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിലമതിക്കാൻ അത് അവരെ സഹായിക്കും.
  • നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്‌ബാക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ശീലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറയേണ്ടത് പ്രധാനമാണെങ്കിലും, ഒരു നല്ല ആത്മബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ മോശം പെരുമാറ്റത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അത് ശീലിച്ചേക്കാം.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ മറ്റുള്ളവരുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓരോ കുട്ടിയും വ്യക്തിഗതവും അതുല്യവുമാണ്. അതിനാൽ അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ മറ്റ് കുട്ടികളുമായി നിങ്ങൾ നിരന്തരം താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ ഒരിക്കലും വേണ്ടത്ര നല്ലവരല്ലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാം. അത് പിന്നീട് വിജയം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞേക്കാം. അവരെ മറ്റ് കുട്ടികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ സ്വന്തം നിബന്ധനകളിൽ എങ്ങനെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുക, അവർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും നൽകുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി തുറന്ന ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദ്യങ്ങളോ ഉത്കണ്ഠകളോ ഉള്ളവരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെത്തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ചെറുതോ വലുതോ ആയ പ്രശ്‌നവുമായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
 • ഓരോ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സമയം നൽകുക. മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കുട്ടികളുമായും ചെലവഴിക്കാൻ മനഃപൂർവം സമയം കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും നൽകുക – അവരോട് സംസാരിക്കുക, അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. വെറുതെ ഒരുമിച്ചു സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് ശരിക്കും അർത്ഥവത്തായേക്കാം
 • വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആരും അവരുടെ ഡ്രോയറിലൂടെ നോക്കുകയോ ഡയറി വായിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. സ്വന്തം ഇടത്തെ ബഹുമാനിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കാനും ഇത് അവരെ പഠിപ്പിക്കും. ഇത് അവർക്ക് സ്ഥിരതയുടെ ഒരു ബോധവും നൽകും, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
 • പ്രധാന നിമിഷങ്ങളിൽഅവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കേറിയ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ, ജന്മദിനങ്ങൾ മുതൽ അവരുടെ ഹൈസ്കൂൾ ബിരുദം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. കുട്ടികൾ വേഗത്തിൽ വളരുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ തനിച്ചായിരിക്കുമെന്നും ഓർക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആ മീറ്റിംഗ് നഷ്‌ടമായെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോസ് ഓർക്കുകയോ ഓർക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം, പക്ഷേ അവർ കളിച്ച കളിയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി തീർച്ചയായും ഓർക്കും.

Prasad Vattapparamb
Psychological Counsellor, Trainer and Socializer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *