ഭാവിയിലെ മാതാപിതാക്കളെ വളർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മൾ എന്നത് ഓർക്കുക. ഓർമ്മയിൽ വന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കുറിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക…

 • അമ്മാവന്മാരടക്കം ആരുടെയും മടിയിൽ (സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ) ഇരിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളുടെ മകൾക്കോ ​​മകനോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക.
 • 2 വയസ്സുമുതൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ “എന്റെ ഭാര്യ” അല്ലെങ്കിൽ “എന്റെ ഭർത്താവ്” എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടി സുഹൃത്തുക്കളുമായി കളിക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അവർ ഏതുതരം ഗെയിം കളിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഉറപ്പാക്കുക. കാരണം ചെറുപ്പക്കാർ പരസ്പരം ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സുഖകരമല്ലാത്തതോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതോ ആയ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി നിർബന്ധിക്കരുത്.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ അമിതമായി ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
 • വളരെ സന്തോഷവാനായ ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് നാണം, ലജ്ജ, മൂകത, പേടി എന്നിവ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ എന്തിനാണ് അത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ക്ഷമയോടെ ചോദിച്ചറിയുക.
 • ലൈംഗികതയുടെ ശരിയായ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, സമൂഹം കുട്ടികളെ തെറ്റായ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും.
 • നിങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ നിന്നോ കുട്ടികൾക്കായോ വാങ്ങിയ കാർട്ടൂണുകൾ പോലുള്ള പുതിയ മെറ്റീരിയലുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉചിതമായിരിക്കും.
 • ടി.വി കേബിൾ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്തുക. കുട്ടികൾ എന്ത് കാണുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാണുന്നവയുടെ കൃത്യമായ അവലോകനം കുട്ടികളുമായി നടത്തുക.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ചങ്ങാതിമാരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുക. അവരേയും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക.
 • കുട്ടികൾ അവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ ശുചിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ 3 വയസ്സുമുതൽ പരിശീലിപ്പിക്കുക. നല്ല സ്പർശനവും, ചീത്ത സ്പർശനവും പഠിപ്പിക്കുക. സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ തൊടാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന അനുബന്ധ വസ്തുക്കൾ അകറ്റിനിർത്തുക.
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, മിണ്ടാതിരിക്കരുത്.

ഓർക്കുക: “ചെറുപ്പത്തിലെ വേദന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കും.”

Prasad Vattapparamb
Psychological Counsellor, Trainer and Socializer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *